Latest Post

La Mejor Forma De Solucionar Los Problemas Que Puede Tener Con El Paquete De Actualización De Netframe 1.1 Risoluzione Dei Problemi E Ripristino Della Modalità Provvisoria Php Di Cpanel

Potrzebujesz komputera, który jest szybszy, stabilniejszy i zoptymalizowany pod kątem wydajności? Następnie wypróbuj Reimage.

Niedawno wielu użytkowników zgłosiło naprawienie dokładnego błędu inicjalizacji Net Framework.Inicjalizacja wagi jest prawdopodobnie używana do tworzenia początkowych wartości kryteriów w modelach sieci neuronowych, zanim modele zostaną przeszkolone na niesamowitym, niesamowitym zestawie danych.

Wykrywa system aktywacji Common Dialect Runtime (CLR)Określa formę środowiska CLR, której można później użyć do uruchomienia programu zarządzanego przez aplikację. W niektórych przypadkach sieć wzbudzenia nie może znaleźć wersji większości środowiska uruchomieniowego języka wspólnego do załadowania. Ta sytuacja zwykle wymaga miejsca, gdy ta konkretna aplikacja wymaga nieprawidłowej wersji poza środowiskiem CLR lub niekoniecznie jest w pełni zainstalowana na komputerze. Jeśli jakakolwiek żądana wersja nie jest używana, większość systemu obsługi CLR zwróci bardzo nowy duży kod błędu HRESULT w wywoływanym atrybucie lub interfejsie, a więc może opcjonalnie wyświetlić myśl o błędzie użytkownikowi, który jest każdą z naszych aplikacji mobilnych. Ten artykuł zawiera fantastyczny przegląd kodów HRESULT i wyjaśnia, jak zapobiegać błędom dopasowania.

Całkiem normalne środowisko uruchomieniowe języka zapewnia framework do debugowania problemów z aktywacją CLR, jak określono w Jak debugować początkowe problemy CLR. Ten framework nie powinien być przytłoczony załadowanymi dziennikami przechowywania kompilacji, które są różne raz i wszystkie.

Włącz kody Clr HRESULT

Interfejsy API aktywacji środowiska CLR zwracają kody HRESULT, jeśli chcesz przekazać hostowi wyniki procedury wyzwalania. Dostarczane przez CLR są prawidłowe. Zawsze powinieneś odwoływać się do tych zwracanych wartości przed wykonaniem jakichś innych operacji.

 • CLR_E_SHIM_RUNTIMELOAD

 • CLR_E_SHIM_RUNTIMEEXPORT

 • naprawa błędu inicjalizacji sytuacji sieciowej

  CLR_E_SHIM_INSTALLROOT

 • CLR_E_SHIM_INSTALLCOMP

 • CLR_E_SHIM_LEGACYRUNTIMEALREADYBOUND

 • CLR_E_SHIM_SHUTDOWNINPROGRESS

 • Inicjowanie interfejsu przez błąd

  Jak usunąć błąd inicjalizacji NET Framework?

  Za . NET Framework 3.5 (i wcześniejsze): skonfiguruj swoją aplikację do używania . NET Framework 7 lub nowszy (patrz instrukcje).Za . . ! Aplikacje NET Framework 4: Instalacja ogólna . NET Framework 4 Redistributable jest częścią instalacji najlepszej aplikacji.

  Jeżeli system obsługujący CLR może załadować niezawodną wersję natywnego środowiska wykonawczego nakazanego dla świetnej aplikacji, może bardzo dobrze wyświetlić błąd informujący użytkowników, że niestety większość ich komputerów nie jest właściwie skonfigurowana do uruchamiania tego narzędzia. i może dać im sposób na naprawienie sytuacji. W tym procesie charakterystycznie przedstawia się rozumienie kolejnego błędu. Abonent może wybrać opcję „Tak”, aby przekierować ją do witryny Microsoft, jeśli zamierza pobrać poprawną wersję połączoną z platformą .net dla bieżącej aplikacji.

  Napraw błąd inicjalizacji

  Jak naprawić błąd NET Framework?

  W oknie oka wybierz Programy i funkcje firmy Microsoft. NET Framework 4.5 (lub nowszy). Następnie wybierz Odinstaluj/Zmień.Wybierz Przywróć, dobrze Dalej.Postępuj zgodnie z instrukcjami na tym ekranie.Po zakończeniu naprawy uruchom ponownie swój niesamowicie dobry komputer.

  Jako programista z pewnością masz kilka opcji dla obszaru roboczego logo błędu inicjalizacji .NET Framework. Na przykład możesz użyć zielonego API, aby zapobiec wyświetlaniu informacji, tak jak opisano.o w następnej sekcji. Jednak cudownie, musisz naprawić warunek, który z kolei uniemożliwia twojemu celowi załadowanie naszych nauk, o które prosiłeś. W przeciwnym razie Twoja aplikacja może w ogóle nie działać lub niektóre osobiste informacje mogą być niedostępne.

  naprawa błędów inicjalizacji net framework

  Aby naprawić główne problemy i zapewnić użytkownikom jak największą wygodę (mniej komunikatów o błędach), zalecam następujące czynności:

 • W przypadku aplikacji .NET Framework 3.5 (i wcześniejszych) skonfiguruj swoją praktyczną aplikację do obsługi .Framework World Wide Web 4 lub nowszej (patrz Instrukcje).

 • W przypadku aplikacji .NET Framework 4 zainstaluj pakiet redystrybucyjny .NET Framework 4 jako część treści instalacji aplikacji. Zobacz Podręcznik wdrażania dla programistów.

 • Sprawdź komunikat o błędzie

  Wyświetlenie komunikatu o błędzie, że nie można znaleźć typu żądanej wersji .NET, można uznać za znaczącą użyteczną przysługę lub drobne zaostrzenie dla użytkowników. W każdym razie Twoje potrzeby mogą uzyskać tę kontrolę. Konfigurowalne miasto użytkownika, przekazując flagi do dowolnego początkowego interfejsu API.

  ICLRMetaHostPolicy::GetRequestedRuntime przyjmuje jako dane wejściowe metodę partnera METAHOST_POLICY_FLAGS enum. Czy możesz umożliwić flagę METAHOST_POLICY_SHOW_ERROR_DIALOG – monit przy komunikacie o błędzie, gdy żądana wersja CLR na pewno nie zostanie odkryta. Domyślnie nie został wyświetlony żaden komunikat o błędzie. (Tryb ICLRMetaHost::GetRuntime prawdopodobnie nie akceptuje tej flagi i nigdy nie zapewnia innego lepszego sposobu wyświetlania błędu sygnału wideo.)

  Jak osiągnąć naprawę Proszę ustawić klucz rejestracji?

  Przejdź do Panelu sterowania > Programy i funkcje > Włącz lub wyłącz Windows zawiera.Odznacz „.NET Framework 3.5 (zawiera .NET 2.0 i utworzono 3.0)” i kliknij OK.Zrestartuj swój komputer.Przejdź do Panelu sterowania > Programy i funkcje > Włącz funkcje systemu Windows, najprawdopodobniej je wyłącz.

  Windows zapewnia prawdziwą funkcję SetErrorMode, której użytkownicy mogą używać podczas deklarowania, czy ktoś chce sprawdzić błędy wiadomości w wyniku często wykonywanego kodu w twoim przedsięwzięciu. Możesz użyć osobistego numeru identyfikacyjnego SEM_FAILCRITICALERRORS, aby zapobiec wyświetlaniu się komunikatu o błędzie.

  Jednak w niektórych scenariuszach problem lepiej jest zastąpić ustawienie SEM_FAILCRITICALERRORS, aby zdecydować, czy połączyć proces z aplikacją. Na przykład, jeśli masz indigrrne składnik COM, który zawiera również te CLR hostowane w systemie, w którym kiedykolwiek ustawisz SEM_FAILCRITICALERRORS i musisz skutecznie ponownie zdefiniować flagę, produkt zależy od konsekwencji tak długo, jak komunikaty o błędach w tym konkretnym metoda pakowania. W takim przypadku prawdopodobnie zwrócisz jeden z następujących banerów, aby zastąpić SEM_FAILCRITICALERRORS:

 • Użyj METAHOST_POLICY_IGNORE_ERROR_MODE z konkretną bieżącą metodą ICLRMetaHostPolicy::GetRequestedRuntime.

 • Użyj wydajności GetRequestedRuntimeInfo.

  z runtime_info_ignore_error_mode

 • Plan pokrycia interfejsu użytkownika dla hostów CLR z obsługą administracyjną

  Reimage: Oprogramowanie nr 1 do naprawy błędów systemu Windows

  Czy Twój komputer działa wolno? Czy wciąż otrzymujesz Blue Screen of Death? Czy Twoje oprogramowanie antywirusowe nie wykonuje poprawnie swojej pracy? Cóż, nie bój się, ponieważ Restoro jest tutaj! To potężne oprogramowanie szybko i łatwo naprawi wszelkiego rodzaju typowe błędy systemu Windows, ochroni pliki przed utratą lub uszkodzeniem oraz zoptymalizuje komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Już nigdy nie będziesz musiał się martwić o awarię komputera — dzięki Restoro na pokładzie masz gwarancję płynnego i bezproblemowego korzystania z komputera. Więc nie czekaj dłużej — pobierz Restoro już dziś!

 • 1. Pobierz i zainstaluj Reimage
 • 2. Otwórz program i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces przywracania

 • Zwykłe środowisko uruchomieniowe do komunikacji zawiera zestaw związany z hostami dla różnych scenariuszy, a hosty te generują skuteczny komunikat o błędzie, jeśli mają problemy z załadowaniem wymaganej wersji nauk. W poniższej tabeli wymieniono typy komunikatów o błędach i ich zasady.

  host clr Opis Polityka dotycząca błędów SMS Czy to możliwe i wyłączyć komunikat o błędzie?

  Zarządzany host EXE Uruchamia zarządzane pliki EXE. Wyświetlane wewnętrznie, jeśli brakuje wersji .NET Framework Nie Host zarządzany Ładuje zasoby COM zarządzane przez COM do procesu. Odradza się w torbie z brakującą wersją wraz z .NET Framework Tak, ustawiając flagę SEM_FAILCRITICALERRORS Host ClickOnce Uruchom aplikacje raz. Wyświetlane, jeśli brakuje wersji .NET, .NET Framework 4.5 Nie Host XBAP Uruchamianie aplikacji WPF XBAP. Pokazane na obejmuje brakującą wersję .NET, .NET Framework 4.5 i nowsze Nie

  Zachowanie i interfejs użytkownika systemu Windows 8

  Początkowy system konta CLR zapewnia takie samo zachowanie interfejsu użytkownika w systemie Windows 8, jak w innych wersjach wielu systemów operacyjnych Windows, z wyjątkiem sytuacji, gdy urządzenie ma problemy z ładowaniem CLR 2.0. Windows 8 zawiera .NET Framework 4.5, który używa CLR 4.5. Jednak system Windows 10 nie zawiera .NET Framework 2.0, 3.0 lub 3.5, a wszystkie używają CLR 2.0. W rezultacie aplikacje oparte na CLR 2.0 nie uruchamiają się w systemie Windows 8, używając domyślnego. Zamiast tego przedstawiają wykorzystanie okna dialogowego, aby pomóc użytkownikom zainstalować .NET Framework 3.5. Często .users .ma możliwość włączenia .NET Framework 3.5 za pomocą panelu .control. Obie opcje są zwykle omawiane w ogólnym materiale treści

  Usuń złośliwe oprogramowanie, chroń swoje pliki i zoptymalizuj wydajność jednym kliknięciem!

  Net Framework Initialization Error Fix
  Correcao De Erro De Inicializacao Do Net Framework
  넷 프레임워크 초기화 오류 수정
  Correzione Dell Errore Di Inizializzazione Del Framework Net
  Atgarda Fel Vid Initiering Av Net Framework
  Ispravlenie Oshibki Inicializacii Net Framework
  Net Framework Initialisierungsfehler Behoben
  Correction D Erreur D Initialisation De Net Framework
  Net Framework Initialisatie Fout Opgelost
  Correccion De Error De Inicializacion De Net Framework